OSLO LEGAL HACKATHON

8.–9. mars 2024

Oslo Legal Hackathon:
Juss + tech = 🔥

Oslo Legal Hackathon (OLH) finner sted fredag 8. mars – lørdag 9. mars 2024 på Gyldendalhuset. Vi håper å se deg der!

På Oslo Legal Hackathon samles studenter og yrkesutøvende innen jus, teknologi, design, entreprenørskap og liknende sammen i team. Sammen skal teamet finne løsninger på utfordringer i juridisk sektor i løpet av 24 timer! Løsningene presenteres for en jury som kårer de beste bidragene.

Oslo Legal Hackathon ble avholdt med stor suksess i 2018 og 2019. Både samfunnet og teknologien har utviklet seg rivende siden sist. Det er på høy tid igjen å utvikle innovative løsninger sammen.

Dørene åpner fredag 8. mars kl. 14.
Hackingen begynner kl. 16 samme dag og avsluttes 24 timer etterpå. Se informasjon og program for alt mulig relatert til hackathon.

Hvordan ser en hackathon ut?
inntrykk fra Oslo Legal Hackathon i 2018 og 2019.

Gyldendalhuset-legal-hackathon-1024x965-circle

Interessert i å delta?

Hvem står bak?

Oslo Legal Hackathon 2024 er et samarbeidsprosjekt mellom foreningen Legal Tech Norge og Legal Innovation Lab Oslo (LILO) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, i partnerskap med sentrale selskaper i jus- og teknologisektoren. 

Hvorfor skal du delta?

Dette er vårens must for deg som vil ha en hands on erfaring med hvordan teknologi vil endre den juridiske bransjen! Din kunnskap er viktig for å skape nye løsninger som kombinerer juss og teknologi. Juridisk sektor har store muligheter og behov for innovasjon som dere kan bidra til å løse.

Partnere til Oslo Legal Hackathon 2024

UiO logo
Lexolve logo
JUS_Logo_RGB_Svart
Gyldendal_logo.svg
Hjort ny
lovdata-logo-primaer
Selmer-logo-RGB-Aubergine
Help_Payoff_RGB_midt
Advokatforeningen logo resize 4
Haavind_Logo_Sort
Thommessen logo
Advisor logo
vegvesen-logo-farger-pos-rgb
Abion logo
Mekle_Logo_Digital_Black (1)
Appfarm_Logo_Dark-Grey_RGB
KVALE_LOGO_SORT