OSLO LEGAL HACKATHON

8.–9. mars 2024 (Save the date!)

Oslo Legal Hackathon:
Juss + tech = 🔥

Oslo Legal Hackathon (OLH) finner sted fredag 8. mars – lørdag 9. mars 2024 på Gyldendalhuset. Vi håper å se deg der!

På Oslo Legal Hackathon samles studenter og yrkesutøvende innen jus, teknologi, design, entreprenørskap og liknende sammen i team. Sammen skal teamet finne løsninger på utfordringer i juridisk sektor i løpet av 24 timer! Løsningene presenteres for en jury som kårer de beste bidragene.

Oslo Legal Hackathon ble avholdt med stor suksess i 2018 og 2019. Både samfunnet og teknologien har utviklet seg rivende siden sist. Det er på høy tid igjen å utvikle innovative løsninger sammen.

Hvordan ser en hackathon ut?
inntrykk fra Oslo Legal Hackathon i 2018 og 2019.

Gyldendalhuset-legal-hackathon-1024x965-circle

Hvem står bak?

Oslo Legal Hackathon 2024 er et samarbeidsprosjekt mellom foreningen Legal Tech Norge og Legal Innovation Lab Oslo (LILO) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, i partnerskap med sentrale selskaper i jus- og teknologisektoren. 

Hvorfor skal du delta?

Dette er vårens must for deg som vil ha en hands on erfaring med hvordan teknologi vil endre den juridiske bransjen! Din kunnskap er viktig for å skape nye løsninger som kombinerer juss og teknologi. Juridisk sektor har store muligheter og behov for innovasjon som dere kan bidra til å løse.

Partnere til Oslo Legal Hackathon 2024

UiO logo
JUS_Logo_RGB_Svart
Gyldendal_logo.svg
Lexolve logo
Hjort ny