Rettsteknologiske idéer

Rettsteknologi kan være løsningen på en rekke av utfordringene i juridisk sektor.

Som deltakerlag deltar man på Oslo Legal Hackathon med en egen idé. Det er like fullt mulig å la seg inspirere av forslagene til problemområder som kan angripes på hackathon! På hackathon er en del av opplevelsen å konkretisere hvilket problem innenfor problemområdet som søkes løst.

Problembank

Problembanken har forslag til problemområder. Problemområdene kan tenkes forbedret, eller til og med løst (!), med en rettsteknologisk løsning.

Problemområde Foreslått av Kommentar
Beregning av prosessrisiko Tobias Mahler LILO ved Det juridiske fakultet, UiO
Estimere utfall basert på stevning Merete Nygaard Lexolve
Effektivisering av domsskriving Tobias Mahler og Marte B. Deichman-Sørensen LILO ved Det juridiske fakultet, UiO
Håndtering av innsynskrav Øystein Flø Baste LILO ved Det juridiske fakultet, UiO
Innsyn i offentlige dokumenter Marte B. Deichman-Sørensen LILO ved Det juridiske fakultet, UiO
Klientsamarbeid Marte B. Deichman-Sørensen LILO ved Det juridiske fakultet, UiO
Håndtering av nabotvister Merete Nygaard Lexolve
Valg av selskapsform og -struktur Marte B. Deichman-Sørensen LILO ved Det juridiske fakultet, UiO
Verdsettelse av selskaper Marte B. Deichman-Sørensen LILO ved Det juridiske fakultet, UiO
Inntektsforskjeller mellom kvinner og menn Marte B. Deichman-Sørensen LILO ved Det juridiske fakultet, UiO
Inntektsforskjeller mellom kvinnelige og mannlige jurister Marte B. Deichman-Sørensen LILO ved Det juridiske fakultet, UiO
Behandling av plan- og byggesaker Merete Nygaard Lexolve
Pensjonsplanlegging Marte B. Deichman-Sørensen LILO ved Det juridiske fakultet, UiO
Straffutmåling Marte B. Deichman-Sørensen LILO ved Det juridiske fakultet, UiO
Rettighetsnavigering under svangerskap, i forkant av fødsel og under barsel Marte B. Deichman-Sørensen LILO ved Det juridiske fakultet, UiO
Etterlevelse av lover og forskrifter Michelle Wang LILO ved Det juridiske fakultet, UiO
Få gruppesøksmål (lavt antall årlig) Marte B. Deichman-Sørensen LILO ved Det juridiske fakultet, UiO
Manglende gjennomsiktighet og forklarbarhet (transparency and explainability) i kredittvurderinger Marte B. Deichman-Sørensen LILO ved Det juridiske fakultet, UiO
Ulovlige leiekontrakter Tobias Mahler LILO ved Det juridiske fakultet, UiO
Interesseavklaringer før forhandlinger Henrik O. Rasmussen Mekle