Mer informasjon om Oslo Legal Hackathon

Program

Fredag 21. september 2018
kl. 13.00 Dørene til Gyldendalhuset åpner, og du kan komme for å registrere deg, drikke kaffe og snakke med oss og andre deltakere.
kl. 14.00 - 16.00 Workshops 

Første bolk kl. 14.00 – 15.00 

Auditorium: Lean Methodology v/Lisbet Welling fra Sprint Consulting (1 time). 
In this workshop you will learn how to build products like a Champion: How to build solutions that creates real value? How to fail fast - and quickly move towards killer solutions? How to get your team aligned and focused?
Multirommet v/kantina:

Multirommet:Introduksjon til tekniske verktøy v/Henrik Fagerholt, Microsoft, Gyldendal Rettsdata++ (1 time)
Få opplæring i API'er, datasett og verktøy tilgjengelige under Hackathon  

Andre bolk kl. 15.15-15.50 (hver av disse workshopene holdes 2 ganger så dere kan gå på begge)

Auditorium: Intro to Law (for techies) v/prof. Tobias Mahler (Juridisk fakultet) (15 min)
Short introduction to law for non-lawyers 

Multirommet: "First-hand experiences from participating in Hackathons" (for alle) v/Hodo Elmi Aden (interaksjonsdesigner i SpareBank 1)  (15 min)
Hodo deler sine erfaringer fra to hackathons om hvordan teamet hennes gikk fra ide til prototype og hva det endelige resultatet ble.

kl. 16.00 Velkommen og offisiell start på Hackathon! - i Kantina
kl. 16.30 Servering av mat og drikke i kantineområdet (ikke alkohol)
kl. 22.00  Nattmat settes frem (self service)

Program lørdag 22. september 2018 
kl. 08.30    Frokost
kl. 13.00    Lunsjbuffet
Kl. 16.00  "Hackingen" stopper. Baren åpner, og dørene åpnes for tilskuere fra OHL samarbeidspartnere, og dere har noe tid til  å finpusse presentasjonen. 
kl.  16.30   Middag/minglemat
kl.  16.45   Velkommen og introduksjon av Juryen 
kl. 17.00 - 18.00   Presentasjoner bolk I
Pause 15 minutter
kl. 18.15 - 19.15   Presentasjoner bolk II
Pause 15 minutter
kl. 19.30 - 20.30   Presentasjoner bolk III

ca. kl. 20.45 Publikumsvinner kåres gjennom interaktiv avstemning

kl. 21.00               Juryen kårer vinnere innen hver hovedkategori, for hhv. beste
                             fremføring og løsning. 

kl. 22.00               Baren stenger og festen flyttes til Cafe Amsterdam
kl. 22.30                Gyldendalhuset stenger dørene. 
(Med forbehold om endringer)

Workshop: Lean Innovation

On Friday 21st from 2 pm - we encourage everyone to join the Lean Innovation Metholodgy workshop with Lisbet Welling from Sprint Consulting. What will you learn - and why should you join?

Part one: What is Lean Innovation? 
Short introduction to the main principles behind Lean Innovation Methodology
Part two: How to build product like a Champion? 
Lisbet will arm you two simple tools that will keep you and your team on track and focused throughout the whole Hackathon:

 1. The Lean Canvas: Your ultimate weapon that will set you off in the right direction. We will get our hands dirty and I will help you define customer segment, problem, solution and unique value proposition based on a Case Study. You can fill out the canvas in parallel based on your ideas. Remember: The Jury expects you to present the Canvas blocks 1-4 in the Finale 
 2. The Experiment Report: Your other awesome weapon that will steer your ideas in the right direction. How do we validate our ideas? How to we convince the Jury that our solution is something customers actually want? We test our assumptions through experimentation! I will introduce you to ways to test your ideas. The experiment report will help you structures our experiments and learnings.

Hvilken problemstilling kan løses?

Deltakere må lage en løsning som passer inn i en av to hovedretninger:

 • Øke effektivitet/fremdrift i jus/advokatvirksomhet
 • Fasilitere enklere tilgang til jus/lov

Deltakerne står fritt til å velge hvilket tema de ønsker for sine team så lenge de kan lage en løsning innenfor disse to hovedretningene. Løsningen må være presentasjon av et konsept, som fremvises gjennom fungerende prototype, proof of concept eller presentasjonsmateriale for å forklare, pitche og presentere applikasjonen.

Som inspirasjon er det i denne undersøkelsen foreslått tema innenfor disse to hovedretningene, hvor deltakere har svart på hvilke tema som interesser dem mest:

https://goo.gl/forms/lPlDXTgIglT5CfT52

Regler og retningslinjer

Immaterielle rettigheter:

 • Alle deltakerne vil sammen eie sin egen løsning og relatert immaterielle rettigheter (slik som varemerker, copyright etc.), med mindre deltakerne avtaler noe annet. Dette gjelder med unntak av rettigheter som eies av tredjeparter som er tillatt brukt under arrangementet.
 • Dette er et virkelig hackathon. Det er forventet at team vil lage en fungerende applikasjon, prototype, proof of concept eller presentasjonsmateriale for å forklare, pitche og presentere applikasjonen. Et team vil derfor ha nytte av tverrfaglighet på teamet, for eksempel en jusstudent/advokat, en utvikler, en grafisk designer og en forretningperson.

  Team kan bestå fullstendig av deltakere fra en organisasjon, eller deltakere fra flere organisasjoner. Deltakerne oppfordres til å lage team før arrangementet for å være sikker på at teamene har de nødvendige forutsetningene for faktisk å lage en legal tech applikasjon og en relatert pitch og presentasjonsmateriell, men hvert enkelt team må være villig til å akseptere individuelle deltakere ved starten av arrangementet. Dette er for å oppfordre til mangfold i tanker og erfaring, og for å inkludere individuelle deltakere som ikke ble med på et team før starten av arrangementet.

  Krav om “fresh code:” Teamene må komme til arrangementet uten å ha begynt utviklingen, men de kan ha diskutert ideer på forhånd eller avtalt en ide som skal utvikles og rekruttere teammedlemer som skal hjelpe med utviklingen under arrangementet.

Team

Antall: 

Team kan bestå av minst 3 til max 10 deltakere. Anbefalt størrelse er 5-6 personer.

Påmelding:

Deltakere kan melde seg på som et komplett team, eller melde  seg på som individuelle deltakere som deretter blir satt sammen til et team. Før arrangementet må deltakere signere en erklæring på at reglene for arrangementet er forstått og akseptert.

Hvorfor må jeg søke om å delta?

Vi ønsker å sørge for at det er en jevn spredning i fagbakgrunnen til de som deltar på eventet. Vi ønsker alle fagbakgrunner velkommen, men må dessverre måtte si nei til enkelte som søker om å delta dersom en fagbakgrunn er sterkt overrepresentert som gjør sammensetting av tverrfaglige team vanskelig. Vi prioriterer plasser de som er tidligst ute med å melde seg på, og som melder seg på som team.  Vi vil foreta første utsiling av de som har meldt seg på per 1. august og gi svar så raskt vi kan.  

Hvordan kan deltakere finne medlemmer til sitt team?

Ved å søke etter team medlemmer på Slack og Facebook:

 • Team og individuelle deltakere oppfordres til å bruke  Oslo Legal Hackathon Facebook side eller Slack kanal til å søke etter deltakere eller team å delta på.
 • Tilgang til Slack-kanal gis ved påmelding.

Gjennom påmeldingsskjema

 • Team kan melde inn behov og ønsket kompetanse når de fyller ut påmeldingsskjema 
 • Individuelle deltakere kan melde inn kompetanse og ønsket tema når de fyller ut påmeldingsskjema 
 • Teamet får beskjed om sammensetningen før Oslo Legal Hakcathon starter.

Hva utgjør et ideelt team?

Dette er et virkelig hackathon. Det er forventet at team vil lage en fungerende applikasjon, prototype, proof of concept eller presentasjonsmateriale for å forklare, pitche og presentere applikasjonen. Et team vil derfor ha nytte av tverrfaglighet på teamet, for eksempel en jusstudent/advokat, en utvikler, en grafisk designer og en forretningperson.

Team kan bestå fullstendig av deltakere fra en organisasjon, eller deltakere fra flere organisasjoner. Deltakerne oppfordres til å lage team før arrangementet for å være sikker på at teamene har de nødvendige forutsetningene for faktisk å lage en legal tech applikasjon og en relatert pitch og presentasjonsmateriell, men hvert enkelt team må være villig til å akseptere individuelle deltakere ved starten av arrangementet. Dette er for å oppfordre til mangfold i tanker og erfaring, og for å inkludere individuelle deltakere som ikke ble med på et team før starten av arrangementet.

Krav om “fresh code:” Teamene må komme til arrangementet uten å ha begynt utviklingen, men de kan ha diskutert ideer på forhånd eller avtalt en ide som skal utvikles og rekruttere teammedlemer som skal hjelpe med utviklingen under arrangementet.

Premier

Det vil kåres en vinner innenfor følgende hovedkategorier:

 • Beste løsning innenfor de to ulike hovedretningene
 • Beste fremføring innenfor de to ulike hovedretningene
 • Publikumsvinner 

Kriterier for å vinne

Hva ser juryen etter når de kårer vinnere?

Vi har satt sammen en spennende og kompetent jury på seks personer som dekker et bredt kompetanseområde -  som med bakgrunn fra næringslivet, advokatvirksomhet, teknologi, domstolene og akademia.

Juryen skal kåre to vinnere innenfor hver hovedkategori:
- Fasilitere tilgang til jus/lov og 
- Effektivisere jus/advokatvirksomhet

Beste løsning baseres på en helhetsløsning av løsningens score på innovasjonsgrad, brukervennlighet, teknisk løsning og verdien løsningen tilbyr målgruppen.  
Beste fremføring kåres basert på en helhetsvurdering av fremføringen av teamets prototype. 

Vi anbefaler at dere setter dere inn i vurderingskriteriene både før og under Hackathon - se Juryens scoringskort her.

Teamene vil ha fem minutter til å presentere sin løsning for juryen, og det vil være en "hard stop" etter fem minutter - selv om dere ikke er ferdig. Om det blir nok tid - vil juryen også stille ett spørsmål. 

Sørg for at dere i begynnelsen av presentasjonen tydeliggjør: 

i) kundesegmentet løsningen gjelder

ii) hvilket problem dere løser,

iii) løsningen deres og

iv) deres unike verdiforslag

Dere kan bruke et lean canvas som er spesialtilpasset for Oslo Legal Hackathon for å presentere dette for juryen. Dette er tidligere sendt ut i nyhetsbrev og blir også utdelt under workshop "Lean Methodology" på fredag 21. september kl. 14.00.  

Jury

Vi har satt sammen en spennende og kompetent jury på seks personer som dekker et bredt kompetanseområde -  som med bakgrunn fra næringslivet, advokatvirksomhet, teknologi, domstolene og akademia.

Juryen vil annonseres like før arrangementet starter. 

Klikk her for å se juryens scoringskort.

Teknologi/Infrastruktur

Teknisk infrastruktur

Oslo Legal Hackathon stiller strøm og trådløst nettverk til rådighet, men alle lag må selv ta med seg egne skjermer, datamaskiner og ladere.

Det vil gis en egen workshop med introduksjon til disse verktøyene på fredag 21. september fra kl. 14.10 - kl. 15.00. 

Rettsdata

Gyldendal Rettsdata er en del av forlagshuset Gyldendal Norsk Forlag AS og et rendyrket jusforlag som utgir juridiske bøker og digitale verktøy for profesjonelle brukere.

Deres filosofi er at kompetansen finnes utenfor huset. Derfor samarbeider de med de beste hodene innenfor akademia og næringsliv. Deres mål er å lage det beste kvalitetssikrede verktøyet på markedet, og 45 ansatte oppdaterer baser og maldokumenter, koordinerer redaktører og forfattere, utvikler bøker, digitale løsninger og avanserte IT-systemer for å lage det beste verktøyet i dag og i framtiden.

Gyldendal Rettsdata kommer til å gjøre tilgjengelig et API i Azure der følgende datakilder er eksponert:

 • Lover (uten kommentarer)
 • Forskrifter
 • Dommer fra Høyesterett
 • Dommer fra Lagmannsretter

API’et ferdigstilles i disse dager og vi er det aller første som får en unik mulighet til å være de første som tester ut dette.

Microsoft Azure

OLH blir sponset av Microsoft som også stiller flere ressurser til å bistå lagene i arbeidet med løsningene sine. Det vil blant annet bli arrangert workshops i hvordan man kan sette opp løsningen og utnytte noen av de avanserte tjenestene man får tilgang til.

Azure er Microsofts sin hyperskalerbare skyplattform som hjelper personer og organisasjoner til å oppnå mer gjennom et stadig voksende utvalg av skytjenester. Over 100 ulike tjenester kan brukes til en rekke formål fra enkel lagring og hosting, til avanserte behov knyttet til sensorikk, stordata og kunstig intelligens. Azure gir deg friheten til å utvikle, administrere og distribuere programmer på et massivt, globalt nettverk ved bruk av dine favorittverktøy og -programmeringsspråk, og har bred støtte for open source-løsninger og tredjepartstjenester gjennom en kontinuerlig utvidet markedsplass.

Et utvalg av tjenester i Azure:

Infrastruktur:

Azure Kubernetes Service (AKS)

Virtual Machines

Lagring:

Blob Storage

Data Lake Store

Databaser:
Cosmos DB

SQL Database

Andre tjenester og verktøy:

Blockchain Workbench

Bot Service

Cognitive Services

Databricks on Azure

HDInsights - Hadoop, Spark and R solutions for the cloud

Machine Learning Studio

Proff forvalt

Proff Forvalt er Proff AS sitt satsningsområde innen kreditt- og regnskapsinformasjon. Vi har vært i markedet siden 1991 og er solid forankret som en pålitelig og seriøs samarbeidspartner for norsk næringsliv og offentlig virksomhet. 

Alle lagene får fri tilgang til Proff-forvalt sitt API for foretaksinformasjon, men det er satt et tak på maksimalt antall spørringer. Se informasjon om hvilke data som er tilgjengelig her: https://api.proff.no/.

Brønnøysundregistret

Basis-informasjon om foretak er tilgjengelig gjennom Brønnøysundregistrets API som finnes her: https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/docs/

Annen programvare

OSL ønsker ikke å legge noen begrensninger på preferanser eller kreativitet, og de ulike lagene står fritt til å velge teknologier og rammeverk selv. Vi ønsker imidlertid at de ulike lagene skal stille så likt som mulig og to ganske enkle restriksjoner gjelder derfor:

 • Programvare utover det OLH tilbyr må være «open source» og/eller tilgjengelig for alle. Er du i tvil om dette, spør arrangørene på forhånd. 
 • Teamene må komme til arrangementet uten å ha begynt utviklingen, men de kan ha diskutert ideer på forhånd eller avtalt en ide som skal utvikles og rekruttere teammedlemmer som skal hjelpe med utviklingen under arrangementet

Fasiliteter

Gyldendalhuset vil være åpent for deltakerne under hele arrangementet.

Mat og drikke dekkes av arrangørene.

Det vil tilrettelegges for at hvert team har eget møterom.  

Deltakeravgift

For en liten deltakeravgift på kr. 250 for studenter og kr. 500 for yrkesutøvende, vil deltakerne få:

 • Delta i konkurransen
 • Mat og drikke under arrangementet
 • Tilgang til IT-ressurser og mentorer
 • T-skjorte
 • Deltakelse avslutningsfest inkl. mat og drikke

Betalt deltakeravgift refunderes ikke ved kansellering eller no-show. 

Kommunikasjon

 • Informasjon vil bli gitt gjennom:
  • Nyhetsbrev på epost
  • @OsloLegalHackathon side på Facebook
  • Slack-kanalen Oslo Legal Hackathon – hvor deltakere kan kommunisere med andre deltakere og finne nye team-medlemmer

Hvordan lage en prototype?

Oslo Legal Hackathon er et virkelig hackathon. Det er forventet at team vil lage en fungerende applikasjon, prototype, proof of concept eller presentasjonsmateriale for å forklare, pitche og presentere applikasjonen. 

Det finnes mange måter å lage en prototype . Eksempler er papirprototyper, digitale prototyper eller native prototyper (koding). Mange startups har pitchet sin idé kun ved å bruke powerpoint for å imitere hvordan en digitaltjeneste kan fungere - og ofte vil dette være nok.

På kun 24 timer rekker dere ikke å lage avanserte prototyper - fokuser på hva som blir deres "proof of concept" - og bruk fantasien! Det viktigste er at dere klarer å formidle hvilket problem dere forsøker å løse, hvordan dere skal løse det, hva som er deres unike verdiforslag og hvilket kundesegment løsningen er rettet mot. 

Her er noen videoer som kan gi inspirasjon til prototyping:

Lage mockups, wireframes og prototyper med PowerPoint
https://www.youtube.com/watch?v=Hoj7v0j8w6o&t=631s 
Paper Prototyping https://www.youtube.com/watch?v=JMjozqJS44M
 Digital Prototyping https://www.youtube.com/watch?v=KWGBGTGryFk
 Native Prototyping https://www.youtube.com/watch?v=lusOgox4xMI

Må man sitte oppe hele natten og jobbe?

Nei, dette velger man helt selv. Det er verdt å merke seg at det hverken er sunt eller godt for morgendagen å sitte oppe hele natten, pumpet på koffein. Oslo Legal Hackathon skal være gøy og man skal ha muligheten til å lære noe nytt. Det er med andre ord er opp til lagene hvordan man best vil gjøre det.

Hackathonet avsluttes også med en fest 🙂

Jeg vet ikke om jeg kan nok?

Flere har lurt på om de er «gode nok» til å være med på Oslo Legal Hackathon. Spørsmålet kommer gjerne i forlengelse av at man aldri har vært med på et hackathon før, og lurer på hvordan man kan bruke sin kunnskap inn mot denne typen problemstillinger. Svaret på spørsmålet er naturligvis; ja, du er god nok. Det finnes lite som er «riktig» eller «galt» her. Det eneste du trenger er å ha lyst til å bli med! Oslo Legal Hackathon samler deltakere med ulik fagbakgrunn og erfaring. Du vil bidra inn med din kunnskap, om det er juss, UX, forretningsutvikling, programmering eller annet. Meld deg på alene, meld deg på med et lag. Du bestemmer. Vi vil legge til rette med workshops og mentorer og garanterer at du møter noen kule folk!

Får alle t-skjorte?

Ja! Alle deltakerne vil få en Oslo Legal Hackathon t-skjorte. 

I don't know Norwegian – can I participate?

Yes you can. Our participant coordinator Maria will communicate with everyone in English.

The workshops will be held in English – and your team can choose whether they will hold the presentation of your solutions in English or Norwegian. 

Tips & Tricks - A Must Read!

Before the event 

 • Study Lean Innovation Methodology (we'll have a workshop covering the basics on Friday 21 September)
 • Review the judging criterias for the Oslo Legal Hackathon 
 • Make a list of legal industry problems and people you will solve them for that are on your mind (see previous newsletter with inspirations about problems you can solve)
 • Set a goal to have a fantastic time, no matter what. This is a voluntary event, run by volunteer organizers. It's up to the participants and teams to make it great. 
 • Always remember that this is a unique opportunity to challenge yourself and learn, in a no-consequences environment. Push yourself to try new things and learn new things. Don’t just create a great project. Extend and enhance your own experiences and abilities.
 • Know what your're looking for. Do you have idea that want to pursue? Are you looking for potential team members? Do you need software developers? Designers? Or are you looking for a great idea and a team to join? Go into the Slack channel  #team to connect with other participants.
 • Get creative. If you discover that your idea is similar to another idea, consider joining forces. 

Before you start the "hacking" : 

 • Join the "Lean Innovation Methodology" workshop with Lisbet Welling starting at 2 pm on Friday 21 September.  See below how you best can prepare for this workshop to help you excel at the Hackathon!
 • Join "Intro to Law" if your a techie, and "First-hand experiences from participating in Hackathons" if your a lawyer.  (The full program will be distributed later)
 •  Get registred and allocated your team room 

How should you go about solving the problems? 

Once your team has formed  - Appoint a single team leader/project manager and name your team or project

Collect the names, emails and phone numbers on your team and circulate them to the team members in the beginning - you can use Slack for communications with your team using "direct messages" or create your own channels.
Create a shared folder for all team materials (i.e. Google Drive)
Clearly define the problem you intend to solve and people you will solve them for. You only have 24 hours to create your solution. (note that this can evolve during the course of the weekend - it is typical for this to evolve as you get feedback from users and prospective clients)
Review the judging criterias for the Oslo Legal Hackathon again
Set your goals for the hackathon. Be specific. What will you present to the judges on the last day? [examples: working prototype, simulated prototype, wireframe mockups, presentation, etc.] Time management is critical, and you need to plan your end result before allocating tasks to achieve that end result. Note that teams rarely have all of the competencies necessary for a “perfect” project. That’s okay. Make the most of what you have and who you have. Embrace the constraints that you face – they force creativity…and innovation!

Now - let's get into the specific task you should do... 

Plan to get feedback from users and stakeholders - use the mentors! More is better. Get it by email. Get it by personal interviews on the street. Get it by phone. Get it by video (and record the video). Get it via social media. Don’t be shy! One of the most important components of the hackathon is validating your idea (and proving the validation).
Don’t focus too much time on the business model or financial projections, beyond the very basics. It’s more important to create something, build something, confirm “product market fit” – and then present it in a compelling way.
If you notice that your team is getting bogged down with some aspect of the project, that may be valuable feedback that you need to simplify or adjust the project.
You only have five minutes to present your project during judging, and there will be a hard stop at five minutes, even if you’re not finished. Five minutes for your final presentation isn’t very much time. Practice your presentation while timing it, and try to fit it into four or four and a half minutes. Our experience is that most presenters end up taking more time than they expect during the live presentations to the judges (especially people in the legal industry!)

Interessert å være med?