fbpx

Send inn søknad for å delta i årets Oslo Legal Hackathon

Det er mulig å søke om deltagelse som individuell deltager eller som en del av ett lag. Hvis du melder seg på som individuell deltager vil du bli satt i kontakt med andre deltagere og kan selv sette sammen et team. Personer som ikke finner seg et team vil bli allokert til et team. Hvis du melder på eget team på det bestå av personer fra ulike organisasjoner (ikke rent bedriftslag fra ett selskap). Alle på teamet må melde seg på individuelt, men oppgi team navn i søknaden.

For å sikre at ulike disipliner er representert på arrangement kan vi ikke garantere deltagelse på arrangementet. Etter søknadsfristen 21. juni vil alle søknader blir behandlet og svar på deltagelse blir sendt ut så raskt som mulig. Første påmeldingsrunde er ferdig. Andre og endelig påmeldingsfrist søndag 18. august

=