Delta på Oslo Legal Hackathon 2024

Oslo Legal Hackathon er arrangementet for å finne konkrete løsninger som forbedrer tilgang til retten. Det er mange problemer som fortjener å bli tatt tak i! Bli med på hackathon ved å melde deg på:

IMG_9995

Innovasjonsmulighetene innenfor juridisk sektor er absolutt til stede. Ved å delta på Oslo Legal Hackathon vil du få konkret erfaring med hvordan teknologi kan brukes for å innovere den juridiske bransjen.

Oslo Legal Hackathon samler engasjerte personer innen jus, teknologi, design og andre komplimenterende fagfelt. Deltakerne kan være studenter eller yrkesutøvende. Hvert deltakerlag velger selv hvilket problem de har lyst til å gripe an med en rettsteknologisk løsning på 24 timer under hackathonet.

Bli med på Oslo Legal Hackathon på Gyldendalhuset 8.–9. mars 2024. Påmeldingen stenger fredag 1. mars. Sammen med laget ditt kan du bidra til å skape en innovativ løsning på et eksisterende problem, samtidig som du blir flere erfaringer rikere.