Oslo Legal Hackathon ble arrangerte for første gang 21. – 22. september  i Gyldendalhuset i Oslo.

Hovedformålet er å finne nye innovative løsninger som enten forbedrer og effektiviserer forretningsmessige løsninger innenfor juridisk sektor, eller gir lettere tilgang til å forstå og håndheve sine juridiske rettigheter.

I løpet av 24 timer samarbeider studenter og fagfolk innen jus, teknologi, design, og entreprenørskap i en konkurranse for å finne nye løsninger på utfordringer innen juridisk sektor, ved å kombinere juss og teknologi. Etter et "24-timers hackathon" blir det presentasjoner og kåring med jury av de beste bidragene.

Organisering

Oslo Legal Hackathon, org.nr. 920 986 676  er en ideell forening stiftet 5. juni 2018 etter initiativ fra Lawbotics. Foreningens formål er å arbeide for økt kunnskap og oppslutning om bruk av teknologi innenfor juridisk sektor i Norge, for å fremme samfunnsutvikling,  kunnskap og innovasjon i juridisk sektor.

Oslo Legal Hackathon er et samarbeidsprosjekt mellom Lawbotics og en rekke aktører i juridisk og teknologisektoren, hvor partnere som Juridisk Fakultet, OsloMet, JUS – Juristenes Utdanningssenter, Advokatforeningen, Gyldendal og de største aktørene i advokatbransjen har vært med i planleggingen av arrangementet.

Partnere til Oslo Legal Hackathon 2018

Bakgrunn for stiftelsen av Oslo Legal Hackathon

Lawbotics har siden august 2017 jevnlig arrangert Oslo Legal Tech Meetup. Her har en stadig voksende mengde mennesker interessert i grensesnittet jus og teknologi møttes for å lære om og diskutere hvilke innovasjoner som kan gjøres innenfor juridisk sektor. Oslo Legal Hackathon er en naturlig forlengelse av denne interessen, hvor deltakerne får praktisk erfaring og innsikt i mulighetene innenfor dette segmentet.

Hva er et hackathon?

Et hackathon er et intensiv sprint-lignende event hvor jurister, utviklere og innovatører samarbeider om å finne løsninger på ulike problemstillinger. Ideen er å samarbeide om å utvikle og skape noe innen en kort frist. Deltakerne starter fra scratch og må skape en prototype som virker innenfor de 24 timene konkurransen varer.

Et hackathon er for digitale tenkende og kreative mennesker som vil komme sammen for å transformere ideer til realitet.

Program og praktisk informasjon

Gyldendalhuset er åpent for alle deltakere fra hackathonet starter fredag 21. september 2018  kl. 14.00, til avslutning med premieutdeling og servering lørdag kveld 22. september 2018. Deltakerne tar med seg alt teknisk utstyr som kreves for å lage en prototype/fremvise konsept for en løsning. Mat, snack og drikke er dekket. Reise- og boutgifter dekkes av den enkelte deltaker.

Arrangementet starter fredag 21. september 2018 kl. 14.00, og avsluttes lørdag 22. september kl. 23.00

Fredag 21. september

  • Kl. 14.00–16.00 Velkommen, deltakerinformasjon og workshops
  • Kl. 16.00  Hackathon starter

Lørdag 22. september

  • Kl. 16.00 Final cutoff – alle stopper utvikling.
  • Kl. 17.30–20.30 Presentasjoner for jury
  • Kl. 20.30–23.00 Middag, premieutdeling og fest

Nærmere informasjon om programmet kommer.

Interessert å være med?