Presse

Som deltaker fra pressen vil du få tilgang til arrangementet, og ha anledning til å booke intervjuer med foredragsholdere, deltakere og samarbeidspartnere.

Oslo Legal Hackathon er en ideell forening stiftet 5. juni 2018 etter initiativ fra Lawbotics. Foreningens formål er å arbeide for økt kunnskap og oppslutning om bruk av teknologi innenfor juridisk sektor i Norge, for å fremme samfunnsutvikling,  kunnskap og innovasjon i juridisk sektor, og Oslo Legal Hackathon # 2018 er foreningens første arrangement.

Oslo Legal Hackathon # 2018 er et samarbeidsprosjekt mellom Lawbotics og en rekke aktører  i juridisk og teknologisektoren, hvor partnere som Juridisk Fakultet, OsloMet, JUS Juristenes Utdanningssenter, Advokatforeningen, Gyldendal og de største aktørene i advokatbransjen har vært med i planleggingen av arrangementet.

Arrangementet, arrangert som et to-dagers event for å drive innovasjon av juridisk sektor gjennom teknologi, er det første i sitt slag i Norge, og vil avholdes i Gyldendalhuset 21. – 22. september 2018.

Med et fokus på å kombinere flere fagdisipliner for å skape nye løsninger, ønsker Oslo Legal Hackathon å skape interesse og gi praktisk erfaring i hvordan samarbeid på tvers av fagfelt kan bidra til å gjøre jus mer tilgjengelig. Oslo Legal Hackathon samler alle toneangivende aktører i advokatbransjen til et ideelt arrangement for å skape en plattform for samarbeid på tvers av organisasjoner og bransjer.

Pressemateriell:

(Oslo Legal Hackathon One Pager)

(Oslo Legal Hackathon Pressemelding)

(Oslo Legal Hackathon Pressebilder)

(Oslo Legal Hackathon Pressevideoer)