Tidsplan for lagenes presentasjoner

Dag:  Lørdag 9. mars 2024

Sted: Ibsen-hallen, 1. etasje i Gyldendalhuset ved kantinen

Tid Lag
kl. 17.05 - 17.10 @Lagnavn
kl. 17.10 - 17.15 @Lagnavn
kl. @ @Lagnavn
kl. @ @Lagnavn
kl. @ @Lagnavn
kl. @ @Lagnavn
kl. @ @Lagnavn
kl. @ @Lagnavn
kl. @ @Lagnavn
kl. @ @Lagnavn
kl. @ @Lagnavn
kl. @ @Lagnavn
kl. @ @Lagnavn
kl. @ @Lagnavn